2PM JYP娛樂 PlayList

https://i.ytimg.com/vi/SvkPiv85W_k/mqdefault.jpg
JUN. K "no shadow" M/V

2017-01-11 22:59:59

https://i.ytimg.com/vi/mVui4Xa8Yqo/mqdefault.jpg
JUN. K "77-1X3-00" Album Spoiler

2017-01-11 10:59:57

https://i.ytimg.com/vi/HdmKdY4JcRY/mqdefault.jpg
JUN. K "no shadow" Teaser Video

2017-01-10 10:59:58

https://i.ytimg.com/vi/ykLspPsNYtY/mqdefault.jpg
JUN. K "Your Wedding(결혼식)" M/V

2017-01-03 23:00:00

https://i.ytimg.com/vi/BzMWLV6CYb4/mqdefault.jpg
JUN. K "Your Wedding(결혼식)" Teaser Video

2017-01-03 11:00:48

https://i.ytimg.com/vi/-vR9IaYP_fk/mqdefault.jpg
《POWERFUL》 2PM - Promise (I'll be) @인기가요 Inkigayo 20161002

2016-10-04 19:08:54

https://i.ytimg.com/vi/3rgWDGeTBSA/mqdefault.jpg
[HOT] 2PM - Promise, 투피엠 - 프로미스 Show Music core 20161001

2016-10-04 18:59:20

https://i.ytimg.com/vi/tzWWYNVGQ-g/mqdefault.jpg

2016-10-02 16:00:30

https://i.ytimg.com/vi/V12LkK-YT5g/mqdefault.jpg
[2PM - Promise (I'll be)] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 160929 EP.494

2016-09-30 13:10:17

https://i.ytimg.com/vi/KunWXiRfQfg/mqdefault.jpg
《Comeback Special》 2PM - Promise (I'll be) @인기가요 Inkigayo 20160925

2016-09-26 09:55:24

https://i.ytimg.com/vi/2l9X8r94Llc/mqdefault.jpg
[Comeback Stage] 2PM - Promise, 투피엠 - 프로미스 Show Music core 20160924

2016-09-26 09:52:21

https://i.ytimg.com/vi/dfEyn_LikFU/mqdefault.jpg
2PM "Promise (I'll be)" M/V

2016-09-12 23:00:03

https://i.ytimg.com/vi/wDGEliCG-Jw/mqdefault.jpg
2PM “Promise (I'll be)” Choreography Spoiler

2016-09-12 10:59:55

https://i.ytimg.com/vi/nW2uzhA9fXM/mqdefault.jpg
2PM "GENTLEMEN'S GAME" Album Spoiler

2016-09-10 23:00:25

https://i.ytimg.com/vi/SfhM_LUz3aI/mqdefault.jpg
2PM “Promise (I'll be)” Teaser Video

2016-09-08 23:00:55

https://i.ytimg.com/vi/bzPdxpqP5z4/mqdefault.jpg
JUN. K "YOUNG FOREVER" M/V

2016-08-10 11:00:07

https://i.ytimg.com/vi/cL7RncKzMSg/mqdefault.jpg
JUN. K "THINK ABOUT YOU" M/V

2016-08-08 23:00:44

https://i.ytimg.com/vi/dh-DtmzG34g/mqdefault.jpg
JUN. K "Mr. NO♡" Album Spoiler

2016-08-06 00:00:08

https://i.ytimg.com/vi/2lguTxBWNR0/mqdefault.jpg
JUN. K "THINK ABOUT YOU" Choreography Teaser Video

2016-08-02 20:32:01

https://i.ytimg.com/vi/hy8E4HKCmLo/mqdefault.jpg
[KCON 2016 Japan×M COUNTDOWN] 2PM _ Hands up with TWICE M COUNTDOWN 160414 EP.469

2016-04-14 23:53:48

https://i.ytimg.com/vi/nC-RvjR2lmc/mqdefault.jpg
Jun. K "LOVE LETTER" M/V

2015-12-29 22:59:52

https://i.ytimg.com/vi/fNRxrk02I8s/mqdefault.jpg
JUNHO(준호) (Of 2PM) "SO GOOD" M/V

2015-09-14 11:00:16

https://i.ytimg.com/vi/tOdawMOeTJg/mqdefault.jpg
JUNHO(준호) (Of 2PM) "Fire" M/V (Short Ver.)

2015-09-09 12:59:52

https://i.ytimg.com/vi/u2pFB1dCSo4/mqdefault.jpg
2PM “My House(우리집)” M/V

2015-06-14 22:59:49

https://i.ytimg.com/vi/_Jgln2RmY-k/mqdefault.jpg
2PM “GO CRAZY!(미친거 아니야?)” M/V Party Ver.

2014-09-15 11:00:05

https://i.ytimg.com/vi/uwD51VS0Uko/mqdefault.jpg
2PM “GO CRAZY!(미친거 아니야?)” M/V

2014-09-09 23:00:07

https://i.ytimg.com/vi/QHOePrycK8g/mqdefault.jpg
Junho(준호) "FEEL (Korean Ver.)" M/V

2014-08-14 11:00:07

https://i.ytimg.com/vi/RXIvctHxr8I/mqdefault.jpg
Junho(준호) "HEY YOU (Korean Ver.)" M/V

2014-08-13 11:00:09

https://i.ytimg.com/vi/fwddDunW-qg/mqdefault.jpg
Junho(준호) & 戚薇(치웨이) "你是对的人(넌 나와 잘 맞는 사람이야)" M/V

2014-08-04 23:12:51

https://i.ytimg.com/vi/5rAfyWWP2Ps/mqdefault.jpg
Jun. K "NO LOVE (Korean Ver.)" M/V

2014-06-12 11:00:23

https://i.ytimg.com/vi/AFnV7Y6iwrA/mqdefault.jpg
2PM "A.D.T.O.Y.(하.니.뿐.)" M/V

2013-05-11 17:01:16

https://i.ytimg.com/vi/a7cH5EAXNNg/mqdefault.jpg
2PM "Comeback When You Hear This Song(이 노래를 듣고 돌아와)" M/V

2013-05-06 11:01:11

https://i.ytimg.com/vi/8cu1PQ2L8Dw/mqdefault.jpg
J.Y. Park(박진영), Taecyeon(택연), Wooyoung(우영), Suzy(수지) "Classic" M/V

2013-12-10 21:31:03

https://i.ytimg.com/vi/pLZ_Y-4XU8k/mqdefault.jpg
Jang Woo Young(장우영) "SEXY LADY" M/V

2012-07-07 23:02:30

https://i.ytimg.com/vi/8lh_MbSDKzA/mqdefault.jpg
2PM "Only You" M/V

2013-12-10 21:46:37

https://i.ytimg.com/vi/Bv_75uM2WHE/mqdefault.jpg
Junho(준호) with Van Ness Wu "Bubai(不敗)" M/V

2013-12-10 21:47:11

https://i.ytimg.com/vi/G6n7luagOWc/mqdefault.jpg
Jun. K "Alive" M/V

2013-12-10 21:53:31

https://i.ytimg.com/vi/kf-uYtg5U5s/mqdefault.jpg
2PM "HOT" M/V

2013-12-10 21:58:11

https://i.ytimg.com/vi/hv3n36p_8oc/mqdefault.jpg
2PM "GIVE IT TO ME" M/V

2013-12-10 21:58:41

https://i.ytimg.com/vi/KgrB2KBZws4/mqdefault.jpg
2PM "HANDS UP" M/V

2013-12-10 22:02:32

https://i.ytimg.com/vi/jMdofhj9WKU/mqdefault.jpg
2PM "I'll Be Back" M/V

2013-12-10 22:15:56

https://i.ytimg.com/vi/X8ootHSnDUA/mqdefault.jpg
2PM "Boom Boom Boom" M/V

2013-12-10 22:19:44

https://i.ytimg.com/vi/48RtZ_CV--A/mqdefault.jpg
2PM "Thank you" M/V

2013-12-10 22:20:24

https://i.ytimg.com/vi/_F49TpQWfk8/mqdefault.jpg
2PM "I Will Give You My Life" M/V

2013-12-10 22:22:45

https://i.ytimg.com/vi/pB4920B2l5g/mqdefault.jpg
2PM "Without U" M/V

2013-12-10 22:25:53

https://i.ytimg.com/vi/ZY2W1VCKOug/mqdefault.jpg
2PM "기다리다 지친다(전우치)" M/V

2013-12-10 22:28:14

https://i.ytimg.com/vi/bKtvDv7eykg/mqdefault.jpg
2PM "Heartbeat" M/V

2013-12-10 22:28:56

https://i.ytimg.com/vi/7ywn3mqztRM/mqdefault.jpg
Nichkhun(닉쿤) "Let's take a break" M/V

2013-12-10 22:32:04