KPOP Chart Show (2017)

https://i.ytimg.com/vi/s6xxLF-pMW0/mqdefault.jpg
[PRISTIN - Black widow] Debut Stage | M COUNTDOWN 170323 EP.516

2017-03-24 17:54:49

https://i.ytimg.com/vi/5qaH9KaGQN0/mqdefault.jpg
[Highlight - Plz don't be sad] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170323 EP.516

2017-03-23 18:34:29

https://i.ytimg.com/vi/yX88k6Z5mtI/mqdefault.jpg
[Highlight - It's Still Beautiful] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170323 EP.516

2017-03-23 18:31:25

https://i.ytimg.com/vi/FnoezQNpjwk/mqdefault.jpg
[CNBLUE - Between Us] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170323 EP.516

2017-03-23 18:28:03

https://i.ytimg.com/vi/hEMzCWwFB0I/mqdefault.jpg
[GOT7 - Never Ever] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 170323 EP.516

2017-03-23 18:22:52

https://i.ytimg.com/vi/h4_s3AlYu4c/mqdefault.jpg
[CNBLUE - It's you] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170323 EP.516

2017-03-23 18:22:29

https://i.ytimg.com/vi/-Xk1PHDudTM/mqdefault.jpg
[GFRIEND - Fingertip] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 170323 EP.516

2017-03-23 18:16:51

https://i.ytimg.com/vi/u0EMrYXQHlE/mqdefault.jpg
[MONSTA X - BEAUTIFUL] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170323 EP.516

2017-03-23 18:08:41

https://i.ytimg.com/vi/suQlhJdVvQ0/mqdefault.jpg
[MONSTA X - Ready or Not] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170323 EP.516

2017-03-23 17:52:53

https://i.ytimg.com/vi/VH05-bsa2cc/mqdefault.jpg
[Mini Fanmeeting with Highlight] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 170323 EP.516

2017-03-23 17:50:55

https://i.ytimg.com/vi/RQAycfRCeeU/mqdefault.jpg
[PRISTIN - WEE WOO] Debut Stage | M COUNTDOWN 170323 EP.516

2017-03-23 17:50:14

https://i.ytimg.com/vi/xtr1K7MZULs/mqdefault.jpg
[Mini Fanmeeting with MONSTA X] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 170323 EP.516

2017-03-23 17:46:54

https://i.ytimg.com/vi/lT0O2CLtXAw/mqdefault.jpg
[GOT7 - NEVER EVER] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170316 EP.515

2017-03-16 18:35:55

https://i.ytimg.com/vi/jCKNqpSt8cc/mqdefault.jpg
[GOT7 - Q] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170316 EP.515

2017-03-16 18:33:25

https://i.ytimg.com/vi/w_c-haxqhjI/mqdefault.jpg
[BTOB - Movie] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 170316 EP.515

2017-03-16 18:31:15

https://i.ytimg.com/vi/s9LzL_q9JR0/mqdefault.jpg
[GFRIEND - FINGERTIP] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 170316 EP.515

2017-03-16 18:27:39

https://i.ytimg.com/vi/McY8AQKLL9A/mqdefault.jpg
[B.A.P - WAKE ME UP] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 170316 EP.515

2017-03-16 18:25:17

https://i.ytimg.com/vi/SQc9pj_5ahA/mqdefault.jpg
[Rare Potato - Stalit Night] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170316 EP.515

2017-03-16 18:17:26

https://i.ytimg.com/vi/Co8nZtmQfgg/mqdefault.jpg
[Brave Girls - Rollin'] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 170316 EP.515

2017-03-16 18:13:46

https://i.ytimg.com/vi/4mhNznrgH5o/mqdefault.jpg
[ROMEO - WITHOUT U] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 170316 EP.515

2017-03-16 18:01:39

https://i.ytimg.com/vi/fekoxZteSvo/mqdefault.jpg
[Lovelyz - Wow] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 170316 EP.515

2017-03-16 18:01:09

https://i.ytimg.com/vi/iKVO0pGlr8E/mqdefault.jpg
[MVP - Take It] Debut Stage | M COUNTDOWN 170316 EP.515

2017-03-16 17:39:54

https://i.ytimg.com/vi/HNNRhKpVmfY/mqdefault.jpg
[Mini Fanmeeting with GOT7] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 170316 EP.515

2017-03-16 17:37:34

https://i.ytimg.com/vi/spkOEwYfX90/mqdefault.jpg
[Seven O'Clock - ECHO] Debut Stage | M COUNTDOWN 170316 EP.515

2017-03-16 17:34:18

https://i.ytimg.com/vi/jEQcj40AvXA/mqdefault.jpg
[TWICE - Knock Knock] KPOP TV Show | M COUNTDOWN 170309 EP.514

2017-03-09 18:47:53

https://i.ytimg.com/vi/UDu7RkvBYU8/mqdefault.jpg
[GFRIEND - Fingertip] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170309 EP.514

2017-03-09 18:47:53

https://i.ytimg.com/vi/Ww6Yt3Gc0E0/mqdefault.jpg
[GFRIEND - Hear The Wind Sing] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170309 EP.514

2017-03-09 18:47:53

https://i.ytimg.com/vi/rza4vybpSU4/mqdefault.jpg
[BTOB - Movie] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170309 EP.514

2017-03-09 18:47:53

https://i.ytimg.com/vi/q31fP9eEMIw/mqdefault.jpg
[BTOB - SOMEDAY] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170309 EP.514

2017-03-09 18:47:53

https://i.ytimg.com/vi/s8E1X54GXX0/mqdefault.jpg
[B.A.P - WAKE ME UP] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170309 EP.514

2017-03-09 18:47:53

https://i.ytimg.com/vi/plkcTaoZoaw/mqdefault.jpg
[B.A.P - DIAMOND 4 YA] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170309 EP.514

2017-03-09 18:47:53

https://i.ytimg.com/vi/JRle7GfLFAQ/mqdefault.jpg
[DAY6 - How Can I Say] Comeback Stage |M COUNTDOWN 170309 EP.514

2017-03-09 18:47:53

https://i.ytimg.com/vi/5jYUeEFWbJ4/mqdefault.jpg
[Lovelyz - Wow] KPOP TV Show |M COUNTDOWN 170309 EP.514

2017-03-09 18:47:53

https://i.ytimg.com/vi/O7RS17393lY/mqdefault.jpg
[Gugudan - A Girl Like Me] KPOP TV Show |M COUNTDOWN 170309 EP.514

2017-03-09 18:47:53

https://i.ytimg.com/vi/6EBISovOciw/mqdefault.jpg
[Mini Fanmeeting with GFRIEND] KPOP TV Show |M COUNTDOWN 170309 EP.514

2017-03-09 18:47:53

https://i.ytimg.com/vi/x0Iogq34jUo/mqdefault.jpg
[Brave Girls - Rollin'] Comeback Stage | M COUNTDOWN 170309 EP.514

2017-03-09 18:47:53