NCT STATION

https://i.ytimg.com/vi/L6mpvR_u3xM/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY VIDEO EP.12

2017-10-16 16:12:36

https://i.ytimg.com/vi/-fJUwXkRptA/mqdefault.jpg
[STATION] WHAT’S BEHIND? 도영 X 세정 '별빛이 피면 (Star Blossom)'

2017-10-14 11:02:18

https://i.ytimg.com/vi/rQr_a5bBTSU/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY VIDEO EP.11

2017-10-13 17:00:30

https://i.ytimg.com/vi/lpv-mkmddms/mqdefault.jpg
[STATION] 도영 X 세정 '별빛이 피면 (Star Blossom)' MV

2017-10-13 17:00:21

https://i.ytimg.com/vi/qjRJoaAtco0/mqdefault.jpg
[STATION] 도영 X 세정 '별빛이 피면 (Star Blossom)' MV Teaser

2017-10-12 17:01:16

https://i.ytimg.com/vi/DrhnKxKM8uI/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY VIDEO EP.10

2017-10-11 17:01:30

https://i.ytimg.com/vi/VbPB8lelYq4/mqdefault.jpg
[STATION] 生스테 : 가을 밤에 별빛이 피면, 도영 X 세정

2017-10-11 17:00:56

https://i.ytimg.com/vi/j6KEYYKX35I/mqdefault.jpg
NCT와 함께 마음이 꽉 찬 한가위 되세요!

2017-09-29 18:00:45

https://i.ytimg.com/vi/X9PPvjDD1uc/mqdefault.jpg
[N’-9] MARK AND HIS BROTHERS

2017-09-29 18:00:33

https://i.ytimg.com/vi/sYw0CWis0sc/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY VIDEO EP.09

2017-09-29 17:00:38

https://i.ytimg.com/vi/fqclaITzsuI/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY VIDEO EP.08

2017-09-27 17:01:45

https://i.ytimg.com/vi/WO-6PEbLlZ8/mqdefault.jpg
NCT DREAM_'We Young'_KBS MUSIC BANK_2017.09.22

2017-09-26 12:01:30

https://i.ytimg.com/vi/S3qsOs47dHU/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY VIDEO EP.07

2017-09-25 17:00:27

https://i.ytimg.com/vi/b6pLg2yfLyQ/mqdefault.jpg
[N’-8] SPEND A DAY WITH JAEHYUN 재현이의 하루

2017-09-22 18:00:47

https://i.ytimg.com/vi/okenw4JQxAA/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY #HAECHAN VIDEO

2017-09-22 17:03:03

https://i.ytimg.com/vi/sOFvLjc9bok/mqdefault.jpg
[N'-7] TAEIL's NATURAL

2017-09-21 19:35:30

https://i.ytimg.com/vi/8AEmN6bcdyw/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY #RENJUN VIDEO

2017-09-20 17:40:15

https://i.ytimg.com/vi/JSiScodnVz0/mqdefault.jpg
[N'-6] 내 친구의 방은 어디인가 -문태일 편-

2017-09-20 16:01:40

https://i.ytimg.com/vi/AJ7Zf9HNuhE/mqdefault.jpg
[N'-5] JOHNNY's Communication Center Ep.2

2017-09-19 18:00:24

https://i.ytimg.com/vi/QUhenrj5U_8/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY #JENO VIDEO

2017-09-18 17:01:10

https://i.ytimg.com/vi/sGUpu87qrtQ/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY #MARK VIDEO

2017-09-15 17:00:24

https://i.ytimg.com/vi/86sriYFYJDQ/mqdefault.jpg
[N’-4] JOHNNY's Communication Center Ep.1

2017-09-14 15:00:42

https://i.ytimg.com/vi/hEnw-lSbjbY/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY #CHENLE VIDEO

2017-09-13 17:00:52

https://i.ytimg.com/vi/UuAyOm8tYkc/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY #JISUNG VIDEO

2017-09-11 17:00:17

https://i.ytimg.com/vi/KnR2mr2ua_k/mqdefault.jpg
NCT DREAM_'We Young'_KBS MUSIC BANK_2017.09.08

2017-09-11 11:32:48

https://i.ytimg.com/vi/lul81M-Bsx8/mqdefault.jpg
NCT DREAM_ MY PAGE

2017-09-07 18:00:13

https://i.ytimg.com/vi/qP0itUVmYII/mqdefault.jpg
[존잘러스] [EP.15] NCT DREAM, 해찬&천러 편

2017-09-07 10:00:51

https://i.ytimg.com/vi/UOYx8QQjteQ/mqdefault.jpg
NCT DREAM BOY VIDEO Teaser

2017-09-06 17:00:13

https://i.ytimg.com/vi/lT1DEE5A2-k/mqdefault.jpg
NCT DREAM_'We Young'_KBS MUSIC BANK_2017.09.01

2017-09-04 11:13:19

https://i.ytimg.com/vi/5k676eOo7-U/mqdefault.jpg
NCT DREAM_Comeback Stage 'We Young'_KBS MUSIC BANK_2017.08.25

2017-08-31 16:01:23

https://i.ytimg.com/vi/tb_evhIz3Bc/mqdefault.jpg
[존잘러스] [EP.14] NCT DREAM, 제노&런쥔 편

2017-08-31 10:28:40

https://i.ytimg.com/vi/gj2GLNA2rII/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_Trigger the fever #JISUNG

2017-08-30 18:03:18

https://i.ytimg.com/vi/zHioHoTBjAA/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_Trigger the fever #MARK

2017-08-30 18:02:54

https://i.ytimg.com/vi/fJXYTL2zPuY/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_Trigger the fever #CHENLE

2017-08-30 18:02:31

https://i.ytimg.com/vi/-zqwmuErDKg/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_Trigger the fever #JENO

2017-08-30 18:02:08

https://i.ytimg.com/vi/c3Elfo7qL5Q/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_Trigger the fever #RENJUN

2017-08-30 18:01:36

https://i.ytimg.com/vi/_UHJKjDmmaQ/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_Trigger the fever #HAECHAN

2017-08-30 18:01:02

https://i.ytimg.com/vi/vVZyIzJ1e04/mqdefault.jpg
NCT 127 FAN MEETING in BANGKOK

2017-08-29 11:00:24

https://i.ytimg.com/vi/DsDHns8ht04/mqdefault.jpg
NCT DREAM 엔시티 드림 'We Young' Dance Practice #Moving Ver.

2017-08-28 11:00:51

https://i.ytimg.com/vi/wF6Zq_MOG6E/mqdefault.jpg
NCT DREAM 엔시티 드림 'We Young' Dance Practice Ver.

2017-08-26 11:00:51

https://i.ytimg.com/vi/n-mh98uutGI/mqdefault.jpg
[N’-3] SO WHAT? WE HOT! WE YOUNG!

2017-08-24 17:00:35

https://i.ytimg.com/vi/CUhb73ppgk0/mqdefault.jpg
[존잘러스] [EP.13]NCT DREAM, 마크&지성 편

2017-08-24 10:26:55

https://i.ytimg.com/vi/v2r5qHYAB_4/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_We Young

2017-08-23 09:03:34

https://i.ytimg.com/vi/6OtQWFV0lxI/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_We Young #JISUNG

2017-08-23 09:03:08

https://i.ytimg.com/vi/0QqGG6BjxZE/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_We Young #MARK

2017-08-23 09:02:42

https://i.ytimg.com/vi/gAytF-KN-T4/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_We Young #HAECHAN

2017-08-23 09:02:05

https://i.ytimg.com/vi/WM85Acbp81M/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_We Young #CHENLE

2017-08-23 09:01:29

https://i.ytimg.com/vi/t2F2Rm91OLk/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_We Young #JENO

2017-08-23 09:01:06

https://i.ytimg.com/vi/aE1ph_k_nHA/mqdefault.jpg
[#4Ket] NCT DREAM_We Young #RENJUN

2017-08-23 09:00:45