จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าเอาปืนไปยิงถังน้ำมัน 9MM vs Oil Tank 0