Turkish Archers Ring - Türk Okçu Yüzüğü 106

Turkish archer'sring (Zihgir - Şast) made of ivory, gold, emerald and rubies, c.1550, dimensions: 3,9 x 3,2 x 1,8 cm. Turkish archers shot with thumb releases. “Zihgir” is a piece of equipment designed to protect the thumb and aid the draw during archery. These rings signified that the person wearing them was a warrior. Turkish thumb rings were made of wood, metal, ivory, bone, horn or leather.Fildişi, altın, zümrütve yakuttan yapılmış Türk okçu yüzüğü (Şast veya Zihgir ), C.1550, boyutlar: 3,9 x 3,2 X 1,8 cm. Türk okçuları başparmak çekişi (Mandal) ile ok atarlar. "Zihgir" okçuluk sırasında başparmağı korumak ve yay çekişine destek olmak için tasarlanmış bir donanım parçasıdır. Bu yüzükler onları takan kişinin bir savaşçı olduğuna delalet ederdi. Türk zihgirleri ahşap, metal, fildişi, kemik, boynuz ya da deriden yapılırdı.To follow, subscribe and like Stork Kosova Facebook: https://www.facebook.com/stork.kosova Twitter: https://twitter.com/StorkKosova Google+: https://plus.google.com/u/0/110604019519445562858