Đây là lí do luffy có được hai người anh em sinh tử ACE vs Sabo 591,427