Sezar ek - İntikam sahne performans ( Lansman konser ) 1,452