рожденният ден на симона в с.дълбоки част 2 184,305