Kelin, Qaynonasiga Xizmat Qilishini Shariat Buyurganmi? (Ustoz Abdulatif Qori) 9,790