Kelin, Qaynonasiga Xizmat Qilishini Shariat Buyurganmi? (Ustoz Abdulatif Qori) 6,486