Cima,Leci,Lulia - Votova për Titen ti njeri 79,886