Cima,Leci,Lulia - Votova për Titen ti njeri 74,916