Συνέντευξη Σανσαρίδου Μαρίας από Πάγκαλο Σωτήρη στο Κανάλι 9 - Ρυθμική Γυμναστική - Michael Jackson 640