Turkish Dagger - Türk Hançeri 58

Turkish Dagger “Kama” made of Steel, ivory, gold & silver Length 31,12 cm. Weight 175 g. Late 16 th. Century, bears the mark of the Turkish craftsman, hilt of green-dyed ivory, blade of watered steel and inscribed in gold along one side of the blade with a couplet written by the Ottoman dynasty period Turkish poet Necati Bey (died 1509).Çelik, fildişi, altın ve gümüşten yapılmış Türk Hançeri "Kama".Uzunluk 31,12 cm. Ağırlık 175 gr. Geç 16. Yüzyıl.Yeşil-boyalı fildişi kabzalı, çifte su verilmiş çelik bıçaklı hançer Türk zanaatkârın damgasını taşır ve Osmanlı hanedanlığı döneminin Türk şairi Necati Bey (ölümü 1509) tarafından yazılmış bir beyit bıçağın bir tarafı boyunca altın kakma ile yazılmıştır.To follow, subscribe and like Stork Kosova Facebook: https://www.facebook.com/stork.kosova Twitter: https://twitter.com/StorkKosova Google+: https://plus.google.com/u/0/110604019519445562858