Turkish Sword Kilij 1761 AD - Türk Kılıcı M.S. 1761 59

Turkish sword “Kilij” Made by Hajji Salim in the year 1761 AD. Blade: steel, inlaid with gold, Length 75.5 cm. Hilt: nephrite (Green Jade). A “Kilij” is a type of one-handed, single edged and moderately curved sword used by the Turks throughout history starting from the Hsiung-nu period. The Turkish root verb "kır-" means "to break" with the suffix "-inç" makes "kır-ınç" (instrument for breaking) becomes kılınç, then kılıç.Türk kılıcı, Hacı Salim tarafından 1761 yılında yapılmış. Yalım: Çelik, altın kakmalı, uzunluk 75,5 cm. Kabza: Yeşim taşı. Kılıç, Asya Hunları döneminden başlayarak tarih boyunca Türkler tarafından kullanıla gelmiş, tek elle kullanılan, tek tarafı kesin, hafif kavisli bir süvari silahıdır. Türkçe “kır” fiilinin kök olduğu kelime “ınç” soneki ile “kır-ınç” (kırmak için alet) şeklinde türetilmiş, zaman içerisinde “kılınç” ve sonra “kılıç” halini almıştır.To follow, subscribe and like Stork Kosova Facebook: https://www.facebook.com/stork.kosova Twitter: https://twitter.com/StorkKosova Google+: https://plus.google.com/u/0/110604019519445562858