[Vietsub+Kara] 根本沒愛過 Vốn Dĩ Chưa Từng Yêu - 潘瑋柏 Phan Vỹ Bá 5,619

I do not own this audio. All copyrights belong to WMG ►Song: 根本沒愛過 Vốn Dĩ Chưa Từng Yêu (Never Loved)►Album [vol11] : illi Dị Loại (2017)GGDrive mp3 Full Album: https://drive.google.com/open?id=0B2bhzIAR2vsZbnJWRGhVR2tCSEk►Brought to you by Will Pan Phan Vỹ Bá Vietnam Fanclub►Visit us: https://www.facebook.com/willerclubvietnam