AYKOME Şhrimzde Grçekleştiriln Plansız Kazıları Bir Düzene Sokmalı , Vtandaşımız Mağdur Edilmemeli 20