จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าเอาปืนไปยิงถ Cloud Play

จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าเอาปืนไปยิงถังน้ำมัน 9MM vs Oil TankFacebook ส่วนตัว https://www.facebook.com/TaePhakon2542ถ่ายทอด